От какви промени има най-голяма нужда България?

Ефективна борба с корупцията и реформа на правосъдната система 18 %     
Нови мерки в социалната сфера 5 %     
Спешни икономически мерки 5 %     
Подобряване на инфраструктурата 0 %     
От промени във всички сфери 73 %     

Брой гласували: 22


Минали анкети: