Николай Плещов, председател на Общински съвет-Елин Пелин: Прозрачността е налице

  20 Февруари 2018, 20:55     0

         32 000 лв. дължи Медицинския център за заплати и неизползван отпуск на бившия управител

 

 • Скоро предстои общинските дружества да отчетат финансовата 2017 г. Като председател на Общинския съвет, как оценявате начина, по който се управляват те?
 • В общинските дружества имаме успехи през 2017 г., а в някои имаме неща, които трябва да работим. Желанието на всички в Общинския съвет е дружествата да бъдат стабилни и работещи, да се осигуряват предпоставки за доброто им развитие. Понеже сме 21 човека, всеки е с различно мнение. По някой път се разминаваме в желанието си да помогнем като методика и като начин – едни колеги имат едни перспективи, други колеги – други перспективи и виждания, но общото е, че всички имат желание общинските дружества да „вървят”, да бъдат полезни за хората и за общината. Това е най-радостното.
 • Ако трябва да навлезем в конкретика – кои дружества се справят добре и кои не?
 • Газоенергийното дружество е един феномен в община Елин Пелин по простата причина, че дружеството успява да изпълнява и своята социална роля, и своята роля, като стабилна финансова фирма, защото предоставя газ на потребителите на най-ниската цена в България и същевременно успява със собствени средства  да инвестира и да поддържа базата. Естествено, ако общината подпомага допълнително, дружеството ще може да върви с още по-бързи темпове напред, но за да стане това подпомагане е нужна една хубава икономическа преценка, за да се преценят инвестициите в дружеството – как ще се възвърнат, в какъв период и да се определи посоката му на развитие. За новия регулаторен период се предвижда газифицирането в съществуващите села да достигне до всички крайни точки и евентуално, ако има приходи, да се тръгне и към села, в които в момента няма газ – в най-близкия пръстен това са Лесново и Петково. През изминалата година имаше един проблем със съдебен спор с „Верила” АД, относно собствеността на един тръбопровод. Почнаха съдебни дела. Газовото дружество ги беше изгубило и с доста работа и доста труд на Общинския съвет от една цена, предлагана от тях от близо 7-800 000 лв., накрая, с много борба и с игра на нерви, колегите от Общинския съвет – всички заедно вкупом, успяха да свалят цената. Наистина ще има полза тази тръба да бъде закупена за газовото дружество. Цената е малко над 200 000 лв., но това гарантира работата на газоенергийното дружество, защото без тази тръба, ако има нови потребители, особено промишлени, останалата част от газопреносната инсталация може да се получат леки затруднения. Със закупуването на тази тръба успокояваме цялото газоснабдяване и сме готови да поемем цялото газоснабдяване и нови, големи промишлени потребители. Промишлеността  е тази, която потребява най-много газ. Домакинствата, за жалост, са много по-малък брой, но за тях е социалния ефект, че в едно такова малко градче и в такива малки селца ние имаме възможността да предоставяме газ. Дакато, знаете, че цели квартали в София нямат такава възможност. Естествено тук трябва да споменем заслугата на всички преди нас – на кметовете инж. Янко Янков и на ръководството през мандата на г-жа Георгиева, които са откупили 100% собствеността на газовото дружество. Това е една работа, която не е от днеска за утре. Тя е продължавана в годините. Надявам се и ние да я доразвиваме и да направиме нашето дружство конкурентнто. Факт е, че е най-ниската цена. Мисля, че с това може да се гордеем и да бъде, като една значка.
 • Да се спрем на общинското дружество „Синанец”. Успява ли да оправдае очакванията, като предмет на дейност и рентабилност?
 • „Синанец” по-скоро е плод на този мандат, защото в миналия мандат то беше с ограничени и затихващи функции. Знаете, много е трудно по чисто фирмени причини и юридически едно дружство да тръгне да се закрива или да се ликвидира. При което ние решихме да не тръгваме по този път, а да се възроди това дружество, естествено с активната намеса на кмета на общината г-н Симеонов се тръгна към тази стъпка - на „Синанец” да се вдъхнат нови сили и нов ресурс, да се смени неговият предмет на дейност. Да, в началото, може би, тръгна малко плахо, но вече от работата им по ремонтите на детските гради и всички други малки строителни дейности, които са на територията на община Елин Пелин има добри отзиви от зам.-кмета по строителството и от кмета на общината, и от кметовете по кметства. Мисля, че дружеството върви в правилната посока, прави своите стъпки напред – всяко начало е трудно, за управителят също тази сфера е нещо ново, но дружеството показва стабилност, дори за новата година ще му бъдат въздадени още повече дейности, главно по ремонт на детските градини, защото където сме отишли миналата година директорките на детските градини са доволни от качествената услуга.
 • Дружеството обаче не спечели обществената поръчка за разширяване на детската градина в Нови хан?
 • Да, не можа. Тук, може би, занапред с добития опит ще успява да се класира за такива големи обекти. Нужни са естествено и членство в Камарата на строителите и други необходими разрешителни, може би по-добра материална база и това беше и предложението на колегите от Общински съвет да се гласуват средства, с които „Синанец” да може да закупи строителна техника, с която да извършва по-големи и кардинални ремонти и строителство на сгради и съоръжения. Така че, именно целта на Общинския съвет и виждането е то да се развива в тази насока. Затова в общинския бюджет са заложени средства и за закупуване на такава техника. Ние развиваме „Синанец” да върви все по-нагоре и да подобрява качеството на работата си и обема на работата си. Малко е трудно, това, което знам от управителя, с намирането на работна ръка, с подготвени специалисти, така че, може би, това е единственото, което се явява пречка за развитието на дружеството.
 • Какво се случва с управлението и задълженията на Медицинския център?
 • Има лека буря в чаша вода в Медицинския център, породена от смяната на управителя и идването на новия управител д-р Чолакова, която не е местен гражданин. Може би е малко по-трудно да навлезе в материята. Има лек проблем с финансовото състояние, породен най-вече от това, че с освобождаването на д-р Чорбаджийска, като управител, има натрупан дълг към нея за обезщетения за неполучени заплати и неползвани отпуски в размер на 32 000 лв. и забавено плащане на осигуровки на служители в Медицинския център, които са в размер на няколко хиляди лева и забавяне заплащанията на газ.
 • Какъв е общия размер на задълженията?
 • 51 000 лв. Тук трябва да се спомене, че след заседанието на комисията.  , на която бяха представители на Медицинския център, те упоменаха, че д-р Чорбаджийска е направила голям жест към центъра, като е обявила, че ще се откаже от част от сумата. Надяваме се и юридически това да бъде подплатено и да се сключи споразумение, което прави огромна чест на д-р Чорбаджийска. С този жест тя дава възможност на центъра да се развива и да продължава да съществува.
 • Как е допуснато натрупване на тези огромни задължения за отпуск и заплати?
 • Това е в процес на уточнение със счетоводителите на дружеството. Колеги от Общинския съвет изискаха подробни справки – такива, каквито не са давани през годините, за да може да се вдигне какви са причините за проблема. Хубавото е, че дори колеги, които не са от комисията по контрол на дружествата – от комисиято по финанси, тесни специалисти, като г-н Емил Петров, бяха на комисията и съдействаха комисията да изиска документите, с които ще придобият най-голяма яснота, относно случилото се. Това, което се взе като решение на комисията е да се търси вариант за подпомагане с парична сума на центъра, за да може да изплува на повърхността, след което ще търсим от новия управител предложение за мерки, които да се подобри финансовото състояние – има такива, те са почти ясни на управителя – очакваме той да ни ги предложи и в крайна сметка положението на медицинския център да се подобри. Може би проблема в медицинските услуги на територията на общината е нашата близост до София и работата в конкурентна среда. Само на 20 км. са големите болници, с хубавото оборудване и скъпите сгради, но пък Медицинския център и МБАЛ вършат една много важна роля – социална функция за тези хора, които не могат да стигнат до София или тези, които имат доверие на нашите специалисти, защото те наистина са добри.
 • Случващото се в Медицинския център не е ли знак, че върху общинските дружества не се осъществява достатъчно контрол?
 • Не мисля, че не се осъществява контрол, защото комисията по контрол и мониторинг редовно кани управителите, беседва с тях. Тук може би се скъса нишката от това, че д-р Чорбаджийска ни беше инфомирала доста по-рано, че иска да се оттегли. Докато се уреди документацията, избора на нов управител – може би там се получи един вакуум, в който нямаше добра комуникация. Мисля, че занапред този въпрос ще бъде изчистен. Факт е, че има специалисти от Медицинския център, които са се оттеглили и може би това понижава общия оборот на дружеството. Медицинският център трябва да успява да задържи специалисти, защото те помагат на центъра да е добре финансово.
 • Според Вас има ли риск от намаляване броя на леглата и на обема дейност на болницата?
 • Мисля, че тази опасност ще бъде избегната и болницата ще продължи със същия брой клинични пътеки. Д-р Луканова е чудесен управител. На фона на цялото общинско здравеопазване, смея да кажа, че тя съумява и в конкурентна среда да предоставя добра услуга. Хората са доволни, има специалисти. Ние наистина сме погалени от Господ, че имаме такъв управител.
 • С цел още по-добра здравна услуга, Вие като председател на Общинския съвет, готов ли сте да настоявате да има реална финансова помощ от страна на общината?
 • Не само аз, а и всички колеги настояваме да има финансиране на болницата. Това се видя и при обсъждането на бюджет 2018, а именно парите за болницата бяха завишени от около 20 000 лв. на 60 000 лв. Комисията излезе с писмо, с което моли след влизане в сила на бюджет 2018 да започне разплащането поетапно на субсидия към болницата, защото имат нужда от нов ехограф, от подновяване на софтуера и от изплащане на натрупания дълг към газоенергийното дружество.
 • Решението за 2017 г. обаче не беше изпълнено от страна на общината?
 • През 2017 г., доколкото знам, има преведена част от сумата, но не в пълния обем. Може би е имало някакво затруднение в общината, относно субсидирането на болницата, но все пак са изплащани някакви средства. Трябва да отбележим, че доц. Симеонов активно участваше в набавянето на дарения под формата на различно оборудване за болницата. Надявам се и тази година чрез различни организации да им такова спомоществувателство към болницата и естествено в размер на финансова помощ, защото това са двете дружества, които имат социална насоченост. За мен лично, не мога да възприема, че на медицината трябва да се гледа, като на едни търговски дружества, каквато практика е въведена в България. За мен болниците трябва да имат по-различна форма. Даже се чу, че министерството обсъжда такива варианти, защото лекарят не е търговец, но за жалост нашите доктори в страната, според действащото законодателство, са принудени да се серевновават и те, като всички останали, са на пазара. Отиде малко встрани хуманността на професията и социалната й роля. Надявам се занапред в цялата страна да има по-друг поглед върху медицинските грижи.
 • 2017 г. не мина без проблеми с доставката на дърва за огрев на населението от страна на „Общински гори”. Какви промени ще бъдат направени, за да се преустанови порочната пректика населението да се снадбява с дърва със закъснение?
 • Не знам защо оставате с впечатление, че има такава порочна практика.
 • Защото оплаквания имаше и през 2016 г., и през 2017 г.
 • Налице са някои забавяния с доставката на дърва, но имаме уверението на управителя, че всички хора са задоволени. Наистина, може би, това е дружеството с най-голям контрол на Общинския съвет и комисията – управителят най-често е тук и дава обяснение. Той ни намекна, че първите две години, като нова процедура е имало леки забавяния. Сега сме стартирали още февруари месец. На следващото заседание на Общински съвет ще бъде одобрен плана за дърводобив за 2018 г., с което ще дадем възможност на управителя да има по-голям период от време и естествено при несправяне ще търсим мерки, които може да бъдат под най-различна форма. Сега всичко е в ръцете на управителя на дружеството. Може да има единични случаи, в които хората да са останали недоволни, но самият факт, че търсенето се е повишило двойно, показва, че това не е точно така и хората наистина желаят да си купят дърва на такава цена.
 • Възнагражденията на управителите на общински дружества са определени с решения на Общински съвет, като принципал. Ръководителите на част от дружествата получават заплати, които са трикратния размер на средното възнаграждение в съответаната общинска фирма. Не е ли парадоксално, че така заплатите им са дори по-високи от тези на кмета и председателя на Общинския съвет?
 • Да, има го този момент. Мен лично не ме притеснява факта, че някой ще взима по-голяма заплата. Притеснява ме повече факта, че заплатите трябва да бъдат оправдавани и затова се надявам нашите управители да бъдат по-активни. За голяма част от тях, смея да твърдя, че са доста активни – търсят мерки и финансиране по европейски програми, по различни фондове. Заговори се за някакъв вид уравниловка, може би, на заплатите вътре в самите дружества, не спрямо заплатата на кмета и председателя на съвета, защото понякога има дисбаланс.
 • В кое дружество има най-сериозен дисбаланс? Какво е възнаграждеението на управителя на Медицинския център, например?
 • Там възнаграждението е три заплати за дружеството, но пък там е другия феномен – че заплатата не може да се покрива и тя се взима частично. Финансовото състояние е незадоволително, а заплатата не може да се покрие. Управителите на „Синанец” и „Общински гори” са на три минимални заплати за страната. Това е въпрос на бъдеща дискусия.Дружествата в Елин Пелин са едно голямо богатство, но и една неразорана нива. В днешната пазарна       икономика, частниците често пъти имат повече инструменти за развитие.
 • Над 2 години от мандата минаха. ВМРО в момента управлява заедно с кмета – вие подкрепихте  и подкрепяте г-н Симеонов. Как оценявате изминалия период от мандата?
 • Много е трудно, когато си вътре – ежедневните битки и работа, въобще в живота на общината, да дадеш една трезва оценка. Ако имах възможност да изляза една крачка настрани и да погледна отстрани случващото се, може би, щях да дам по-обективна оценка. Смея да твърдя, обаче, че за мен развитието на общината е възходящо. Може би, темпа не е точно по вкуса ми – можеше да се случват нещата много по-бързо, и това трябва да бъде приоритет за следващите години. Много неща се направиха, много неща се реформираха. Естествено, допуснаха се и грешки, но мисля, че който не работи, той не греши. Хубавото е, че нищо фатално не се е случило, нищо, с което населението да пострада и което да ни тежи и на съвестта най-вече. Надявам се следващите две години да има още по-големи резултати. Хубаво е това, от което хората са доволни и ми казват – възраждането на традициите, чувството на тоя колективен дух. Наистина, социалното общуване на хората се промени с активната роля на общината. Да, много хора ще кажат, че това не е главната роля на общината, но общината активно съдейства настроението на хората да бъде по-добро. От там вече започват и всички инфраструктурни проекти т.н.
 • Поздравления за възраждането на традициите, когато обаче наистина става дума за възраждане, но къде остават нерешените проблеми? Притеснявате ли се, че след две години неизпълнените обещания може да са повече от изпълнените?
 • Нямам притеснения, защото това, което колегите-експерти от администрацията ни уверяват е, че през следващите две години – до края на мандата, шансът на общината да спечели инфраструктурни проекти е голям и се надяваме наистина те да бъдат осъществени. Тук е въпроса, че големите инфраструктурни проекти няма как да се случат без европейско финансиране. Имаме спечелен проект за 1 млн. за изграждане на Център за деца със специални потребности. Очаква се и по втория прием на Мярка 7.2 да подготвим доста силни проекти, които да бъдат финансирани. По първия прием имахме леки затруднения. По втория се надявам да се види, че и администрацията може да работи, че колегите имат достъчно капацитет да печелят европейски проекти.
 • Според Вас, има ли я прозрачността, която обещахте?
 • Мисля, че прозрачността е налице – никой не е върнат, проблемите се дискутират и на сесия, и пред обществото. Както виждате дори и в интернет всякакви документи от общината се снимат и се споделят. Това означава, че никой не се притеснява. Шкафовете на общината не са заключени, няма някое куче-пазач да ходи да стои на всеки служител на главата. Има прозрачност – всеки е свободен да говори каквото си поиска, да изразява мнение. Няма общински служител, на който да е направена забележка и за изразяване на лично мнение. Информацията е достъпна.
 • А какво се случи с отчетността пред гражданите през три месеца?
 • През миналата година кметът направи събрания във всяко едно населено място, отиде на крака при хората да изслуша техните проблеми, неговата инициатива за виртуална приемна също работи доста добре, буквално не се спира – работи над 18 часа в денонощието, понякога дори повече, за да бъде на всички обществени места, на всички събития – да бъде близо до хората. Там той получава много обратна информация, много искания. Така, че отчетността е налице и тя не е на 3 месеца, тя е ежедневна.

          Димитрина СимеоноваПлещене22.02.2018 г., 21:25 ч.

Когато човек не знае за какво е там маскира незнанието си с много празни приказки.

6922.02.2018 г., 21:20 ч.

И тоя и кмета са НЕДОРАЗУМЕНИЕ.

Кмет20.02.2018 г., 23:17 ч.

Това е следващия кмет. Ще победи сегашният още на първи тур. Да се явява самостоятелно и ще поведе хората!

хаха20.02.2018 г., 21:58 ч.

Общи приказки

Оная с кучетата20.02.2018 г., 21:46 ч.

За прозрачността! - Бранков защо се сърди на, че съветниците искат да проверят цялата документация за концесията на Тараторското? Може би защото има обещани 2 декара за кмета ;) е това е прозрачност!

Тони20.02.2018 г., 21:32 ч.

Естествено, че е прозрачно управлението, иначе нямаше да знаете и да лаете за всичко.

Реалист20.02.2018 г., 21:20 ч.

С дървата проблема е огромен и Плещов го знае.А най- лошото е, че кмета им е много слаб, но и това го знае