Какви трябва да са приоритетите на бюджет 2019 на Община Елин Пелин?

Не ме интересува 5 %     
Култура5 %     
Социални дейности 2 %     
Подмяна на ВиК-мрежа 35 %     
Изграждане на околовръстен път на Гара Елин Пелин10 %     
Инвестиции в училищата и детските градини 4 %     
Обособяване на нови места за отдих и зелени площи 3 %     
Рехабилитация и ремонт на улици и общински пътища 37 %     

Брой гласували: 455


Минали анкети: