Общински съвет ще заседава заради площадка за едрогабаритни отпадъци в землището на Столник

  09 Май 2019, 08:10

Общински съвет-Елин Пелин ще заседава днес заради приемане на решение за обособяване на „Общински център за безвъзмездно предаване на излишни за гражданите едрогабаритни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, части от моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, биоразградими, рециклируеми и други отпадъци от бита”. От местната управа твърдят, че общината е длъжна да обособи подобна площадка. Любопитен е фактът, че подобно решение вече бе гласувано на сесията, проведена през месец април. Тогава, по предложение на кмета Ивайло Симеонов, бе променено предназначението на 5 000 дка, представляващи част от имот, целия с площ 19 916 дка, в землището на село Столник за изграждане на площадката за предаване на едрогабаритни отпадъци. Въпреки това, не бе отменено решението на местния парламент от 2009 г., с което е определено, че имота ще се ползва за кучкарник. Освен това в проекта за предложение от последната сесия бяха допуснати редица противоречия – един и същ имот бе опоменат и като публична общинска собственост, и като частна общинска собственост.

Заседанието на Общинсски съвет-Елин Пелин е с начален час 10 ч. В дневния ред са включени предложението за площадката и точка „Разни”.

netNEWSbg.com

Анкета

Какви трябва да са приоритетите на бюджет 2019 на Община Елин Пелин?


  Виж резултатите