Николай Савов няма да иска становище на ОИК за телефоните на кметовете

  09 Октомври 2019, 07:56

Решение на ЦИК относно проведените през пролетта избори за Европейски парламент и решение на ОИК-Варна от 2015 г. са двете основания, изтъкнати от и. д. „кмет” Николай Савов, за спиране на служебните телефони на кметовете в община Елин Пелин, които са и кандидати за нов мандат или за съветници. Потърсихме Савов за обосновка, след като вчера осем кметове подкрепиха протестна декларация, определяйки спирането на служебните сим карти, като репресивна мярка, имаща за цел да скъса комуникацията им с гражданите.

Според и. д „кмет” на Община Елин Пелин цитираните решения имат смисъл на тълкувателни, въпреки, че първото касае финансирането на кампанията за избор на евродепутати, а второто – конкретен казус, възникнал във Варна, преди четири години.

В т. 11.2., от решение 93 на ЦИК, прието на 08.04.2018 г. се посочва „ Забранява се безплатното използване на публичен административен ресурс във връзка с провеждането на предизборната кампания. „Публичен административен ресурс“ по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ИК са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, държавните и общинските предприятия.” Произнасянето на ОИК-Варна, на 01-102015 г. пък касаело казус с тогавашния зам.-кмет, който бил кандидат за кмет.  

Николай Савов заяви, че няма да сезира ОИК-Елин Пелин или ЦИК за становище по казуса и няма намерение да възстанови комуникациите на кметовете. Телефонът на кмета на с. Равно поле, който е кандидат не за нов кметски мандат, а за съветник пък бил спрян, защото Цанко Цанков е в отпуск. Относно служебен телефонен номер, ползван от Ивайло Симеонов, който е кандиадат за кмет на Община Елин Пелин, Савов посочи, че номерът му е бил прехвърлен, като личен преди да излезе в отпуск. За не предоставената подобна възможност на кандидатите за кметове на селата, Савов посочи, като причина, че той, качеството си на и. д. „кмет” нямал „правомощия да се разпорежда с общинско имущество”.

netNEWSbg.com

 

Анкета

Какви трябва да са приоритетите на бюджет 2019 на Община Елин Пелин?


  Виж резултатите