Мнозинството смени председателя на комисията за контрол върху общинските дружества

  19 Април 2019, 08:38

С гласовете на мнозинството в Общински съвет-Елин Пелин бе сменен председателя на Постоянната комисия за контрол и мониторинг върху дейността на търговските дружеста с общинско участие върху капитала Георги Крумов от ГЕРБ. Неговото място бе заето от Богомил Бранков от ВМРО. Като мотиви те посочиха несправяне със задълженията, като председател на комисията и отсъствия от заседанията й, и предлагане на решение №1094/17.12.2018 г.

Управляващите хвърлиха върху Крумов цялата вина за скандала с „Общински гори-Елин Пелин” по-малко от месец, след като прецениха, че управителят на общинската фирма Филип Зайков не носи никаква отговорност за проведените процедури за добив на дърва, на цена, която е по-висока от записаната в решението на местния парламент.

Припомняме, че н свое решение от декември 2018 г. Общински съвет бе записал, че „Общински гори-Елин Пелин” ще заплаща на дърводобивните фирми по 34 лв. за добив и транспорт на дървесина. Номерът на решението е цитиран в проведените от дружеството обществени поръчки, в които обаче е отбелязана цена от 44 лв. за кубик. След като разминаването стана известно, ВМРО, Коалиция „Единство” /БСП, Атака/ и „Граждански блок за община Елин Пелин” взеха решение, с което определиха разминаването, като „явна фактическа грешка”, отмениха старото решение, а в новото записаха, че цената за добив на дървесина, която трябва да се заплаща на фирмите е 44 лв. за кубик, колкото е записано в приключилите вече обществени поръчки за възлагане на дейността.

Според вносителите за смяна на Георги Крумов, той е допуснал грешка, като не е вписал в проекта за решение, като председател на комисията, цената от 44 лв. за кубик добита дървесина и транспорта й. В подкрепа на твърдениято си, те посочват повишената цена от 55 лв. на 65 лв. за кубик дърва за населението. Разликата от 10 лв. трябвало да се отрази в проекторешението, като ценообразуващ фактор при цената за добив, което било намерението на комисията. В хода на дебатите не стана ясно по какъв начин и защо целият състав на Общински съвет е одобрил предложението в предложения вариант, чели ли са общинските съветници текста, който подкрепят и какъв контрол и прецизност е упражнил председателя на местния парламент Николай Плещов, на когото е вменено задължението да следи за прилагането на актовете, приети от Общински съвет.

„Аз съм един от тези, които го предлагат за смяна. Председателството на комисия е една изключително отговорна работа. Комисията колегиално гледаше на повърхностното отношение на колегата Крумов”, коментира при дебата Валери Брънзелов от Коалиция „Единство”. „В мотивите е записано, че господин Крумов е допуснал явна фактическа грешка. Ако на комисията е приета определена цена, а председателят е докладвал друга, това е фактическа грешка. Това не е грешка, всички протоколи сочат едно и също.”, заяви Стефан Стоилов от ГЕРБ. Според Стефан Николов от „Роден край-Възраждането” вината на Георги Крумов не е доказана. „Компонентите на цената не са записани в проекто решението. Единственият пропуск на Крумов е, че не е поискал оставката на Зайков”, подчерта Николов. Бойко Савов – също съветник от „Роден край-Възраждането” пък изтъкна, че с решението за смяна на председателя на комисията за контрол и мониторинг върху общинските дружества съветниците с по-голям опит не дават добър пример на по-младите. Обръщайки се към Георги Костов от „Граждански блок за община Елин Пелин”, Савов заяви: „Вярно е г-н Костов, че председателите на комисии формулират решенията но комисия, но председателя на Общински съвет удостоверява и узаконява приетото решение”.

Благой Благоев от ГЕРБ от своя страна изтъкна, че писменото предложение за смяна на председателя, от 1/3 от членовете на комисията, не е представено, липсва справка за отсъствията на Крумов от заседания, както и доказателства за допусната от Георги Крумов фактическа грешна. Към предложението е приложена единствено докладна записка от кмета Ивайло Симеонов, от миналата година, с която той иска отстраняване на Крумов от председателството на комисията, заради закъснелите доставки на дърва.

Три отсъствия от заседания на комисията – две през 2016 г. и едно през 2017 г., е равносметката направена от Георги Крумов пред съветниците. Той подчерта, че в състава на комисията влизат още четирима съветници, а по отношение на упрека за допусната грешка изтъкна, че не вижда такава.

11 съветници подкрепиха предложението за неговата смяна. 8 гласуваха против, а двама се въздържаха. ГЕРБ ще обжалва решението на Общински съвет.

Димитрина Симеонова

 

 

 

Анкета

Какви трябва да са приоритетите на бюджет 2019 на Община Елин Пелин?


  Виж резултатите