Кметове с протестна декларация заради спрени телефони

  08 Октомври 2019, 16:24

Кметове на осем села от община Елин Пелин – мандат 2015-2019 г. протестират с декларация срещу спирането на служебните им сим карти, за които Община Елин Пелин е преустановила както изходящите, така и входящите повиквания. Засегнати са местните управници, които са кандидати за нов кметски мандат или за общински съветници. Декларацията е подкрепена от досегашните кметове на селата Петково, Мусачево, Нови хан, Равно поле, Столник, Габра, Лесново и Доганово, в които живее близо половината от населението на общината. На 3.10.2019 г. кметовете научават, че временно изпълняващият длъжността „кмет” на Община Елин Пелин Николай Савов е издал заповед, с която изисква сим картите да бъдат върнати до края на деня. Савов сочи, че при пракратяване на трудовите правоотношения, връщането на картите е задължително, но...кметовете са в законов отпуск, заради предизборната кампания. В самата заповед, като основание са посочени текст от Законна за местно самоуправление и местна администрация и Изборния кодес, като цитираният член изобщо не е съотносим към казуса.

„Считаме, че този акт от страна на и. д. кмет на Община Елин Пелин Николай Савов е репресивен и цели да възпрепятства комуникацията ни с жителите на управляваните досега от нас населени места. 

Изпълняваме изискванията на закона и сме в отпуск, защото сме кандидати за кметове и общински съветници, но нашите трудово-правни отношения, а и ежедневната помощ, която оказваме на жители на населените места, не са прекратени. Община Елин Пелин не пожела да обсъди с нас предложението ни по време на предизборната кампания сами да поемем разходите за служебни сим карти”, категорични са кметовете. Те се обосноваха с желаанието си да се отзоват при възникване на проблеми в населените места. Кметовете подчертават, че именно номерата на вече спрените сим карти, са тези, които хората знаят, въпреки, че с решение на Общински съвет-Елин Пелин за временно изпълняващи дейността „кмет” в селата са назначени техническите сътрудници.

„Заявяваме категорично, че с действията си Община Елин Пелин излага на опасност гражданите, защото в случаи на спешни ситуации, свързани с пожар или инцидент, например, именно ние сме хората, към които същите тези гражадни се обръщат за помощ, независимо, че сме в отпуск”, пишат кметовете в протестната декларация.  Те се надяват, че комуникацията им с гражданите ще бъде възстановена.

netNEWSbg.com

Анкета

Какви трябва да са приоритетите на бюджет 2019 на Община Елин Пелин?


  Виж резултатите