Общинският съветник Валери Брънзелов за общинската сметопочистваща фирма

26-02-2016