Николай Плещов - председател на ОбС-Елин Пелин

14-11-2015