АСХ плаши с неустойки при прекратяване на договора за сметопочистване

26-02-2016