Местният парламент ще обсъжда годишните финансови отчети на общинските дружества

  29 Май 2019, 22:31

Годишните финансови отчети а 2018 г. на общинските търговски дружества ще бъдат обсъждани от местният парламент в четвъртък, 30 май. Ще бъдат обсъдени финансовите резултати на общинската болница, „Медицински център 1-Елин Пелин” ЕООД, „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД, „Синанец” ЕООД и „Общински гори-Елин Пелин” ЕООД  

25 докладни записки са включени в проекта за дневен ред. Съветниците ще разгледат предложенния за предоставяне на еднократна финансова помощ на нуждаещи се. Решения трябва да бъдат взети и относно поискано от кмета Ивайло Симеонов даване на съгласие за ползване на част от средствата, представляващи отчисления за депониране в Регионално депо за неопасни отпадъци за финансиране на дейности, свързани с изпълнението на дейности, свързани с общинската система за управление на отпадъци.

Сесията на Общински съвет-Елин Пелин ще започне в 10 ч.

netNEWSbg.com

Анкета

Какви трябва да са приоритетите на бюджет 2019 на Община Елин Пелин?


  Виж резултатите